>>>

Program predykcyjny EASE Focus 3

bezpłatnie

Wraz z wszystkimi naszymi systemami liniowymi dostarczamy Państwu bezpłatnie dedykowane oprogramowanie predykcyjne FOCUS 3. Nasze systemy zostały przebadane w specjalistycznym laboratorium IFAA w Niemczech pod kątem zachowania akustycznego. Umożliwiło to bardzo precyzyjne określenie charakterystyki częstotliwościowej, SPL oraz kierunkowości w pełnym spektrum częstotliwości i zachowania nie tylko pojedynczych modułów, ale także ich wzajemnego wpływu na siebie w układzie liniowym. Pomiary te zostały wykorzystane do stworzenia bibliotek GLL umożliwiających zaawansowane symulowanie akustyki 3D systemów liniowych marki NAW Performance Audio.

Oprogramowanie EASE Focus 3 umożliwia:

  • Symulacje zachowania systemów liniowych, kolumn głośnikowych, punktowych źródeł dźwięku oraz konfiguracji subwooferów.
  • Definiowania przeznaczonych dla odbiorców sekcji terenu.
  • Przeliczania pokrycia dźwięku w poszczególnych zakresach częstotliwości.
  • Ustalania dystrybucji SPL dla obszaru pokrycia dźwiękiem
  • Ustalenie pożądanej konfiguracji systemu nagłośnieniowego dla zapewnienia jak najlepszych wrażeń dla obiorców.

Z pomocą EASE Focus 3 osoby odpowiedzialne za konfigurację systemu mogą zasymulować zachowanie kompletnego systemu nagłośnieniowego dzięki czemu mogą łatwo i precyzyjnie określić optymalną konfigurację dla zadanego terenu/obiektu do nagłośnienia przy uwzględnieniu wielu różnych konfiguracji sektorów słuchaczy. Focus 3 udostępnia użytkownikowi wiele inteligentnych funkcji jak "Auto Splay", wirtualny equalizer oraz analiza pokrycia dźwiękiem, SPL oraz zakresu częstotliwości.

ease-focus-3.jpg